La justícia és la constant i perpètua voluntat de donar a cadascun el seu dret.