Justícia és l'hàbit de l'esperit mantingut per utilitat comuna, que atribueix a cadascun la seva dignitat.