Identitat lògica que ha d'existir entre el titular de l'acció i qui l'exercita.