La mare és sempre certa, el pare és el que demostra les núpcies.