La disminució de dret és màxim, quan la persona perd la llibertat i la ciutadania.