La disminució de la persona és mitjana quan una persona perd la ciutadania sense perdre la llibertat.