Les costums morals són un tàcit acord del poble antic després d'una llarga pràctica.