Quan s'ha jutjat que l'objecte és meu, al mateix temps s'ha jutjat que no és de l'altre.