Com Celso va definir elegantment, el dret és l'art de lo bo i lo just.