Pàtria potestat.

Patria potestas vol dir que l'home més gran te el poder i l'obligació de protegir a la seva familia, havien de ser més joves que ell i els seus fills. Però no només es refereix al pare si no que també pot ser altre familiar o altra persona que tingui la responsabilitat sobre persones més joves que ell.

Actualment Patria potestas ja no s'utilitza perquè no només el pare té la responsabilitat sobre els fills sinó que la mare també la té. Avui dia tenim les custodies compartides.

Exemple: "L'Audiència Provincial de Múrcia ha retirat la pàtria potestat a un home que s'ha despreocupat de la cura de la seva filla que té actualment 11 anys d'edat i a la que no veu des de fa 7 anys. La sentència estima el recurs que la seva ex-muller va presentar contra la resolució d'un jutjat de primera instància de Molina de Segura, el setembre de 2013, que va atribuir la pàtria potestat als dos progenitors.

external image Custodia-compartida.jpeg