Primer en el temps, millor en el dret.

Significa que el primer que aconsegueix inscriure el seu dret en el registre, la fe pública ho empara, i només podrà ser destruïda mitjançant prova sòlida en contra.