Aquest llatinisme s'utilitza majoritàriament en testaments i herències i significa: Indivisible. Fa referència a béns i objectes que no es poden dividir.

Exemple: Aquesta casa és pro indiviso, només pot quedarsela una persona.