En estrada i audiència pública o amb la toga de jutge.