Perquè la necessitat de provar incumbeix sempre al que demanda.