Alguna cosa per altra.

Es va començar a aplicar en un tracte explicit o implicit, un intercanvi de favors, o en qualsevol tracte social o personal, especialment en negociacions amb beneficis per cada part.