El que no coneix la glossa, no ho coneix el tribunal.