Perquè si pel dol del posseïdor s'hagués perdut l'objecte, seguirà demandat com si ho posseís.