Ningú està obligat per actes aliens, efectuats per persona de qui no porta causa.