El mot referendum fa referència a un procediment mitjançant el qual les lleis són sotmeses a la votació popular. Així doncs, és el mecanisme de democràcia directa per excel·lència i dóna pas a un sistema de democràcia participativa que potencia la intervenció directa del cos electoral. És un procediment per prendre decisions en el que els ciutadans poden exercir el dret a votar per decidir sobre una resolució mostrant el seu acord o desacord. Per arribar a l'acord, ha d'haver majoria absoluta entre els votants.

Aquesta paraula prové del llatí referendum. És una forma del participi verbal anomenada "gerundiu" que es forma amb les terminacions -nd, o -end i qualifica aquelles coses o persones que reben l'acció del verb. Prové del verb refero que vol dir, tornar a portar.

14666284405525.jpg
Kurdsisrael3.jpg