El dret natural, que s'observa de manera semblant per tots els pobles i que s'estableix per certa providència divina, roman sempre firma i immutable.