També es pot dir "dies a quo" termini a partir del qual o a partir del moment, indiquen el dia en el qual comença a comptar-se el termini.