Va haver-hi home, va haver-hi societat; va haver-hi societat, va haver-hi Dret; per tant, va haver-hi home, va haver-hi Dret.