On hi ha major autoritat el de menor categoria cessa.