On les paraules no són ambigües, no hi ha lloc per interpretacions.