Que els litigants donin als patrocinadors una mercè certa i justa.