Les obligacions no s'estenen més allà de les capacitats.