Obligar-se més enllà de l'haver-hi hereditari.


Aquest terme s'utilitza quan l'hereditari s'ha de fer a càrrec dels deutes heretats.external image dbe80165-deff-4b98-86ff-454cb26a3072.png