Com posseïes d'acord al dret, posseiràs.

Aquest principi prové del dret romà, autoritzava a la part bel·ligerant reclamar el territori que havia adquirit després d'una guerra. Aquest terme ha estat utilitzat per legitimar conquestes territorials.

external image el-uti-possidetis-juris-y-el-de-facto-jose-macedonia-urquidi-358-MPE15456176_3241-O.jpg