Una persona que actua voluntàriament, cap mal se li fa.
Les persones que sofreixen algun tipus d'ofensa i estan d'acord en rebre-la s'aplica la norma Volenti non fit iniuria.

ex: "... Quia nulla iniuria est, quae involentem fiat..." ("...perquè no és injúria el que se li fa a qui esta d'acord...").


external image logo2.png