Literalment culpa lata vol dir "falta gran". Però també s'utilitza per fer referència a una culpa greu.