Vasos grecs

Transcripció i transliteració dels noms dels principals vasos grecs

(Seguint el model i, entre tots els alumnes de grec de primer, heu d'anar introduint en aquesta base de dades el nom dels principals vasos grecs seguint les normes de Joan Alberich i Montserrat Ros vid. Faventia 1992 14/1:63-64)

Mot grec
Transliteració
Transcripció
ἀμφορεύς amphora àmfora
Imatge relacionada amb el lèxic o mot
Usos: Guardar líquids o cereals
Portar aigua
Barrejar aigua amb vi
Contenir perfums
Altres usos

Una àmfora és un recipient de terrissa de cos ovalat i coll estret flanquejat per dues nanses, normalment acabat en un piu, i que és usada per a guardar-hi i transportar-hi aliments.

Entrada afegida per Cristina Berjano