Vasos grecs

Transcripció i transliteració dels noms dels principals vasos grecs

(Seguint el model i, entre tots els alumnes de grec de primer, heu d'anar introduint en aquesta base de dades el nom dels principals vasos grecs seguint les normes de Joan Alberich i Montserrat Ros vid. Faventia 1992 14/1:63-64)

Mot grec
Transliteració
Transcripció
οἰνοχόη oinochóe enòcoe
Imatge relacionada amb el lèxic o mot
Usos: Servir líquids

Era un recipient de ceràmica de l'antiga Grècia semblant a una gerra, utilitzat per servir el vi.
Es caracteritzava pel seu cos oval, més o menys ample, amb una única nansa, i tenia una altura variable d'uns 20-40 cm. La forma de l'enòcoe era també variable i n'hi havia de diversos tipus, alguns amb el cos globular i amb nanses realçades respecte al broc per on s'abocava el líquid. Una de les característiques més comunes és la constituïda per la forma tripartida de l'embocadura, però també n'hi havia amb el broc en forma de bec.

Entrada afegida per Laia Bagà