Vasos grecs

Transcripció i transliteració dels noms dels principals vasos grecs

(Seguint el model i, entre tots els alumnes de grec de primer, heu d'anar introduint en aquesta base de dades el nom dels principals vasos grecs seguint les normes de Joan Alberich i Montserrat Ros vid. Faventia 1992 14/1:63-64)

Mot grec
Transliteració
Transcripció
ῥυτόν rhytón ríton
Imatge relacionada amb el lèxic o mot
Usos: Beure vi

Got per beure que té la forma de cap de gos.

Entrada afegida per Miriam Pelegrina