Vasos grecs

Transcripció i transliteració dels noms dels principals vasos grecs

(Seguint el model i, entre tots els alumnes de grec de primer, heu d'anar introduint en aquesta base de dades el nom dels principals vasos grecs seguint les normes de Joan Alberich i Montserrat Ros vid. Faventia 1992 14/1:63-64)


        
 
grec:
translit:
transcrip:
Nom autor/a :

vas grec01VASOS GRECSvas grec02

Mot grec
Transliteració
Transcripció
κύλιξ cýlix cílix
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Margalida
Mot grec
Transliteració
Transcripció
ἀμφορεύς amphora àmfora
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Cristina Berjano
Mot grec
Transliteració
Transcripció
κρατήρ krater crater de columnes
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Laia Bagà
Mot grec
Transliteració
Transcripció
ἀλάβαστρον alábastron alabàstron
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Cristina Berjano
Mot grec
Transliteració
Transcripció
οἰνοχόη oinochóe enòcoe
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Laia Bagà
Mot grec
Transliteració
Transcripció
πυξίς pyxἰs píxide
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Laia Bagà
Mot grec
Transliteració
Transcripció
μαστός mastós mastos
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Laia Muñoz
Mot grec
Transliteració
Transcripció
κúαθος cýathos cíat
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Noelia Caballero
Mot grec
Transliteració
Transcripció
ῥυτόν rhytón ríton
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Miriam Pelegrina
Mot grec
Transliteració
Transcripció
ἀρύβαλλος aryballos aribal
imatge relacionada amb el lèxic o mot
Lourdes Caparrós