Competència lèxica

  • La competència lèxica és fonamental per desenvolupar la competència comunicativa; també és fonamental per tenir èxit en els estudis i entendre el que es llegeix.
Què vol dir entendre un mot?
Tenir una representació mental de gran complexitat en què intervenen diferents elements cognitius: uns automàtics, altres adquirits i conscients, i altres més reflexius i experimentals.

 

Els mots són el nostre millor tresor i només recordem les coses que podem anomenar.

 

Vaig entendre que cada mot tenia el seu secret i que s'hi accedia a través del coneixement de la llengua. Sense això, ens resultaria impenetrable i inconcebible encara que visquéssim una pila d'anys. A més, vaig observar que entre el fet de tenir un nom i el d'existir hi ha una relació, perquè, en tornar a l'hotel, descobria que només havia vist el que sabia anomenar; que, per exemple, recordava una acàcia, però no l'arbre del costat, el nom del qual ignorava. Ras i curt, vaig entendre que, com més paraules sabés, més ric, ple i variat seria el món que s'obriria davant meu.
R. KAPUSCINSKI, Viatges amb Heròdot

 

La competència lèxica forma part de la competència lingüística, imprescindible per adquirir la competència comunicativa. Com la podem definir?


 La competència lèxica és la capacitat de mobilitzar de manera eficaç un vocabulari ampli i adequat a les situacions pròpies d'una persona, tant en els seus usos receptius com expressius. A la vegada implica la facultat d'ampliar aquest cabal lèxic dels propis recursos o de recursos externs.

 

L'etimologia justifica la grafia i el significat de les paraules. Enforteix la base dels coneixements lingüístics i culturals.

L'aprenentatge progressiu d'ètims grecs i llatins a partir dels quals es forma el lèxic científic, tècnic i humanístic de la majoria de les llengües modernes, contribueix a l'enriquiment del vocabulari i a la millora de les capacitats de comprensió i d'expressió.