Enquestes

Enquestes
Fer una enquesta al centre per nivell educatiu sobre el grau d'assoliment del lèxic científic, tècnic i humanístic i exposar els resultats obtinguts a classe, oralment i digital amb gràfiques...
A Arrels clàssiques del lèxic científic, tècnic i humanístic s’ha de fer una enquesta sobre el grau d’assoliment del lèxic d’arrel clàssica i s’ha d’exposar a classe abans de finalitzar la segona avaluació. Camila Pérez de 4rt ESOB ja ens ha fet l’exposició oral a classe. Aquí en teniu una mostra: