Jocs etimologia

Jocs d'etimologies
  • Jugar per consolidar els continguts lèxics.
  • Diferents targetes:
  • per esbrinar l'ètim comú
  • definició amb opcions
  • definicions sense opcions 
  • qüestions