Què i com

  • Lèxic de la vida i connexió amb l’actualitat
  • Estudi progresiu i repetitiu per anar consolidant els ètims
  • Programació de les arrels a estudiar i dels àmbits en què es treballaran
  • Llibertat per fer un estudi etimològic i involucració personal
  • Llibertat controlada en l’elecció de les eines
  • Defugir els exercicis mecànics i els llistats de mots
  • Tot és diferent però s’avança en un coneixement lèxic
  • S'aprèn fent
  • Aprenem tots junts
  • Els ètims grecs i llatins ajuden de manera molt eficient a l'adquisició, consolidació i ampliació del lèxic científic, tècnic i humanístic en diferents llengües