Muntatges audiovisuals

Muntatges audiovisuals

Els continguts lèxics es poden presentar en animació audiovisual. Amb Windows Movie Maker i un micròfon es pot fer una bona animació digital. A l'hora d'avaluar es valorarà si les imatges són pròpies (fotografies o dibuixos originals) o d'Internet, la banda sonora i si el resultat final de l'animació s'ajusta al contingut etimològic.