Fitxes

Fitxes d'ètims
Per consolidar les arrels o per superar les deficiències de l'aprenentatge es fan fitxes de lèxic específic, segons el model següent:

MOT: piromància

Components: pir- + -mància (ambdós d'origen grec)

Definició: art d'endevinar consultant el foc.


pir- del grecpyr -mància del grec μαντεία (manteía)

piròman

pirotècnica

pirita

pirosfera

piròmetre

pirosi

pira

piròfil

piròfug

pirogènesi

nigromància

quiromància

aeromància

bibliomància

cartomància

fotomància

geomància

hidromància

oniromància

ornitomància